Bestuur

Voor het jaar 2024

Voorzitter: Gé Bartels

Secretaris/Penningmeester: Toon Smeets

Voorzitter evenementencommissie: Jo Beurskens

Oud voorzitter 2023 Huub Timmermans

Aankomende 2025 voorzitter: Jack Beckers

Vice penningmeester Ab Laumans