Probus Mercator, voor Venlo en omgeving.

 

Probus Venlo Mercator is opgericht op 18 juli 1991. De charteruitreiking door Probus Nederland vond plaats op 2 april 1992. De club beoogt saamhorigheid en vriendschap te bevorderen van geheel of nagenoeg geheel postactieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen de bindende elementen.

Probus Mercator is vernoemd naar Michael Mercator die in 1490 in Venlo is geboren. Hij heeft meerdere beroepen uitgeoefend zoals edelsmid, orgelmaker, instrumentbouwer, tollenaar en koopman. Voor koning Hendrik VIII van Engeland werkte hij als gezant en werd door hem in de adelstand verheven. In Grave, waar hij het grootste deel van zijn leven woonde, was hij actief als deken van de Sacramentsbroederschap en provisor van het Graafse geesthuis. Een echte professional en bussinessman.

 

Voor meer informatie over Probus Nederland zie deze link